Åttonde December föreningen

2014


Årsmöte - december 2014

avtackning ulf fransson 2014

Peter Edlund avtackar Ulf Fransson på årsmötet i december 2014.
Foto Stefan Karlsson.