Åttonde December föreningen

Den 8 december 1865 bildades Åttonde December föreningen i Jönköping. Bildandet var inspirerat av landets nya representationsordning som innebar en demokratisering av den gamla ståndsriksdagen.

Ursprungligen var Åttonde-Decemberföreningen en hjälpförening som gav stöd åt sina medlemmar på olika sätt. Numera bedrivs viss utåtriktad hjälpverksamhet med stöd till exempelvis lokala ideella organisationer.

Föreningens har fn 36 medlemmar och träffas fyra gånger per år med årsmöte åttonde december.

Föreningens symbol är ett ljus, det första ljuset i Advent.